ห้องครัว

ห้องครัวเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
หากมองหาห้องครัวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว
"ลีฟวิ่งโฮม" มีห้องน้องครัวให้ทุกคนได้เลือกมากมาย
ทั้งห้องครัวแบบ Built-in และห้องครัวสำเร็จรูป