ห้องนอน

นอกเหนือเวลา 8 ชั่วโมง ในที่ทำงานแล้ว เวลาส่วนใหญ่เรามักจะอยู่ในห้องนอน
ดังนั้นห้องนอนจึงเป็นห้องที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
"ลีฟวิ่งโฮม" มีห้องนอนให้เลือกหลายแบบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์