เฟอร์นิเจอร์ Outdoor

บางเวลาคุณก็อยากจะออกมานั่งสูดอากาศนอกบ้านบ้าง
เพียงแค่ตกแต่งสวนหน้าบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์จาก "ลีฟวิ่งโฮม"
บรรยากาศในสวนหน้าบ้านคุณก็จะเปลี่ยนไป