ตู้และชั้นอเนกประสงค์

บ้านที่สะอาดและเป็นระเบียบ บ่งบอกถึงบุคลิกของเจ้าของบ้าน
ที่สำคัญยังช่วยให้ข้าวของอยู่เป็นที่ ดังนั้นทุกห้องจึงจำเป็นต้องมีที่เก็บของ